0916068995

Ascorbic Acid (C6H8O6), 25kg/Thùng
Thêm vào giỏ hàng
Ascorbic Acid (C6H8O6), 25kg/Thùng
Acid fumaric (Fumaric acid), 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Acid fumaric (Fumaric acid), 25kg/Bao
Malic acid (DL-), 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Malic acid (DL-), 25kg/Bao
Sodium Acetate Trihydrate CH3COONa –  25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium Acetate Trihydrate CH3COONa –  25kg/Bao
Sodium nitrite NaNO2 99%, Đức, 25kg/bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium nitrite NaNO2 99%, Đức, 25kg/bao
Sodium metabisulfite(SBS) 99% Na2S2O5, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium metabisulfite(SBS) 99% Na2S2O5, 25kg/Bao
Sodium benzoate C6H5COONa 98%, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium benzoate C6H5COONa 98%, 25kg/Bao
Axit Benzoic C6H5COOH,  Acid Benzoic
Thêm vào giỏ hàng
Axit Benzoic C6H5COOH,  Acid Benzoic
Sodium bicarbonate ( NaHCO3) 99%
Thêm vào giỏ hàng
Sodium bicarbonate ( NaHCO3) 99%
Carboxymethyl cellulose (CMC) CH2CO2H ngọt
Thêm vào giỏ hàng
Carboxymethyl cellulose (CMC) CH2CO2H ngọt
Curcumin C21H20O6 95% Trung Quốc
Thêm vào giỏ hàng
Curcumin C21H20O6 95% Trung Quốc
Hạt hút ẩm Silicagel SiO2
Thêm vào giỏ hàng
Hạt hút ẩm Silicagel SiO2
Natri citrat Na3C6H5O7 | Sodium Citrate Dihydrate
Thêm vào giỏ hàng
Natri citrat Na3C6H5O7 | Sodium Citrate Dihydrate
Sorbitol C6H14O6 70%
Thêm vào giỏ hàng
Sorbitol C6H14O6 70%
Axit Sorbic C6H8O2 | Chất Bảo Quản E200
Thêm vào giỏ hàng
Axit Sorbic C6H8O2 | Chất Bảo Quản E200
Calcium Chloride CaCl2 94% , Canxi Clorua
Thêm vào giỏ hàng
Calcium Chloride CaCl2 94% , Canxi Clorua
Calcium Lactate, Canxi Lactate, C6H10CaO6
Thêm vào giỏ hàng
Calcium Lactate, Canxi Lactate, C6H10CaO6