0916068995

Na2SiO3 – Sodium Metasilicate Pentahydrate
Thêm vào giỏ hàng
Na2SiO3 – Sodium Metasilicate Pentahydrate
Thuốc Tím KMnO4 99% - Kali Pemanganat
Thêm vào giỏ hàng
Thuốc Tím KMnO4 99% - Kali Pemanganat
TCCA - Trichloroisocyanuric acid 90%
Thêm vào giỏ hàng
TCCA - Trichloroisocyanuric acid 90%
Poly Aluminium Chloride PAC 31%, 25Kg/Bao China
Thêm vào giỏ hàng
Poly Aluminium Chloride PAC 31%, 25Kg/Bao China
Canxi Hydroxit – Ca(OH)2
Thêm vào giỏ hàng
Canxi Hydroxit – Ca(OH)2
Calcium Nitrate – Ca(NO3)2
Thêm vào giỏ hàng
Calcium Nitrate – Ca(NO3)2
Barium Chloride – BaCl2
Thêm vào giỏ hàng
Barium Chloride – BaCl2
Amonium Sulphate – (NH4)2SO4 (Phân SA)
Thêm vào giỏ hàng
Amonium Sulphate – (NH4)2SO4 (Phân SA)
Activated Carbon – Than hoạt tính
Thêm vào giỏ hàng
Activated Carbon – Than hoạt tính
Acetate Natri – CH3COONa
Thêm vào giỏ hàng
Acetate Natri – CH3COONa
Chlorine – Calcium Hypochlorite
Thêm vào giỏ hàng
Chlorine – Calcium Hypochlorite
Caustic Soda Flakes
Thêm vào giỏ hàng
Caustic Soda Flakes
TriSodium Phosphate – Na3PO4
Thêm vào giỏ hàng
TriSodium Phosphate – Na3PO4
Sodium Carbonate – Na2CO3 (Soda Ashlight)
Thêm vào giỏ hàng
Sodium Carbonate – Na2CO3 (Soda Ashlight)
Canci Carbonate – CaCO3
Thêm vào giỏ hàng
Canci Carbonate – CaCO3
Aluminum Oxide – Al2O3
Thêm vào giỏ hàng
Aluminum Oxide – Al2O3
Cyanuric Acid, C3N3H3O3, Cyanuric Acid 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Cyanuric Acid, C3N3H3O3, Cyanuric Acid 25kg/Bao