0916068995

Ascorbic Acid (C6H8O6), 25kg/Thùng
Thêm vào giỏ hàng
Ascorbic Acid (C6H8O6), 25kg/Thùng
Acid fumaric (Fumaric acid), 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Acid fumaric (Fumaric acid), 25kg/Bao
Malic acid (DL-), 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Malic acid (DL-), 25kg/Bao
Sodium Acetate Trihydrate CH3COONa –  25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium Acetate Trihydrate CH3COONa –  25kg/Bao
Sodium nitrite NaNO2 99%, Đức, 25kg/bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium nitrite NaNO2 99%, Đức, 25kg/bao
Sodium metabisulfite(SBS) 99% Na2S2O5, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium metabisulfite(SBS) 99% Na2S2O5, 25kg/Bao
Sodium benzoate C6H5COONa 98%, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Sodium benzoate C6H5COONa 98%, 25kg/Bao
Axit Benzoic C6H5COOH,  Acid Benzoic
Thêm vào giỏ hàng
Axit Benzoic C6H5COOH,  Acid Benzoic
Na2SiO3 – Sodium Metasilicate Pentahydrate
Thêm vào giỏ hàng
Na2SiO3 – Sodium Metasilicate Pentahydrate
Thuốc Tím KMnO4 99% - Kali Pemanganat
Thêm vào giỏ hàng
Thuốc Tím KMnO4 99% - Kali Pemanganat
TCCA - Trichloroisocyanuric acid 90%
Thêm vào giỏ hàng
TCCA - Trichloroisocyanuric acid 90%
Bột Bentonite Ấn Độ, 25kg/bao
Thêm vào giỏ hàng
Bột Bentonite Ấn Độ, 25kg/bao
CuSO4  Đồng Sunphate, 25kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
CuSO4  Đồng Sunphate, 25kg/Bao
Bột Vôi CaO 85%,  30kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Bột Vôi CaO 85%,  30kg/Bao
MAP - Mono Ammonium Phosphate
Thêm vào giỏ hàng
MAP - Mono Ammonium Phosphate
Potassium Sulfate, K2SO4 50kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Potassium Sulfate, K2SO4 50kg/Bao
Phân Kali Clorua - KCL (MOP), 50kg/Bao
Thêm vào giỏ hàng
Phân Kali Clorua - KCL (MOP), 50kg/Bao
Ammonium chloride NH4Cl, 25kg/Bao China
Thêm vào giỏ hàng
Ammonium chloride NH4Cl, 25kg/Bao China